Twitter Facebook Instagram Youtube

La reducció de riscos es refereix al conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues.

Les principals iniciatives són:

1. Carpa informativa en espais de festa (veure document adjunt)

2. Mesures alternatives amb menors i les seves famílies com alternativa a les sancions administraves per tinença o consum de drogues en el medi obert (veure document adjunt)

3. Espai d'informació i educació entre iguals (veure document adjunt)

Fitxers relacionats