Twitter Facebook Instagram Youtube

Centre d'atencio primaria

Els Centres d'Atenció Primària, ofereixen atenció individual, grupal, familiar i comunitària en matèria d'alimentació saludable, amb l'objectiu de modificar o potenciar hàbits i actituds que condueixin a l'adquisició d'aquests patrons. 

Al llarg del 2022, els Centres d'Atenció Primària  han incorporat nutricionistes,  el desplegament d’aquest nou perfil professional és una part del programa per a la prevenció d’una alimentació saludable i la prevenció i abordatge relacionats a l’atenció primària i comunitària, que s'emmarca dins del pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària, ideat i impulsat pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

Per poder dur a terme les activitats grupals i comunitàries,  els centres d'atenció primària compten amb la col·laboració del servei de salut.

Per assolir aquesta fita, s’actua a través de:

Oferta de sessions destinades als escolars de  cicle mitjà dels centres educatius a través de la visita a l'exposició: "Menja Bé, Tu hi Guanyes!"

•Campanyes com, <<petits canvis, per menjar millor>>

. Oferta de sessions o tallers  a serveis i entitats que ho sol·licitin