Twitter Facebook Instagram Youtube

Objectius generals

• Promoure hàbits saludables entre les famílies, amb l´objectiu de millorar la salut i el benestar entre tota la població i específicament la població infantil (0-12 anys).

• Fer difusió del Programa “Badalona ciutat saludable” a través de les biblioteques.

• Donar a conèixer les biblioteques i promocionar els seus serveis entre nous segments de la població.

• Vincular al conjunt d’actors del municipi a una mateixa temàtica per reforçar l’impacte entre la població i donar una continuïtat i un sentit comú a tots els missatges de salut transmesos des d’altres àmbits.