Twitter Facebook Instagram Youtube

El Programa Biblioteca i Salut és un programa del Servei de Salut amb la col·laboració del Servei de Cultura, a través de la xarxa de biblioteques, on també hi poden participar els Centres d'Atenció Primària, a través del "Programa Nascuts per Llegir".

Objectius generals:

• Promoure hàbits saludables entre les famílies, per millorar la salut i el benestar de la població, específicament en la franja de població infantil (0-12 anys).

• Donar a conèixer les biblioteques i promocionar els seus serveis entre nous segments de la població.

• Vincular al conjunt d’actors del municipi a una mateixa temàtica per reforçar l’impacte entre la població i donar una continuïtat i un sentit comú a tots els missatges de salut transmesos des d’altres àmbits.