Twitter Facebook Instagram Youtube

Indicadors de Salut Local

El Servei de Salut de la Diputació de Barcelona proporciona al municipi de Badalona el Sistema d’Indicadors de Salut Local. Aquesta és una eina que proporciona informació rellevant estructurada sobre l’estat de salut de Badalona i mostra la seva tendència al llarg del temps.

Les àrees temàtiques que inclouen els informes derivats d'aquest Sistema d'Indicadors de Salut Local son:

 • Demografia (creixement poblacional, moviments migratoris, envelliment i projeccions poblacionals)
 • Salut sexual i reproductiva (natalitat, fecunditat, interrupcions voluntàries de l’embaràs, parts i infeccions de transmissió sexual)
 • Morbiditat (cirurgia major ambulatòria, ingressos hospitalaris i atenció ambulatòria de la salut mental)
 • Mortalitat (evolució de la mortalitat, causes de defunció, mortalitat prematura, defuncions evitables i esperança de vida de la població)
 • COVID-19 (evolució de casos i defuncions)
 • Accidentalitat viària (característiques dels accidents amb víctimes, col·lectius vulnerables, bicicletes i altres vehicles amb motor, i alcoholèmia)
 • Socioeconòmica (renda disponible, desocupació i accés a l'habitatge)

La seva finalitat és:

 • Realitzar una aproximació a l’estat de salut de la població de Badalona.
 • Identificar problemes i desigualtats en salut.
 • Facilitar la presa de decisions en polítiques municipals de salut: priorització d’intervencions, disseny de plans locals, avaluació d’actuacions realitzades...
 • Promoure una cultura d’informació estructurada i d’interpretació i explotació de les dades.

A continuació podeu trobar els darrers informes publicats per la DIBA pel municipi de Badalona.

Fitxers relacionats