Twitter Facebook Instagram Youtube

Enquestes Salut Jove

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona dona suport al municipi de Badalona per a la realització de l’Enquesta de Salut Jove a una mostra d’alumnes de 4 t d’ESO del municipi, de manera que els resultats  poden extrapolar-se  al conjunt dels adolescents de Badalona. És un instrument que facilita informació qualitativa sobre els estils de vida dels adolescents de 4 t d'ESO i pot ajudar a orientar, dissenyar i avaluar les polítiques locals de salut, especialment les relatives a la promoció i l'educació per a la salut. 

L'enquesta explora la percepció de l’estat de salut, els hàbits d’alimentació, la sexualitat, l’estat d’ànim i les relacions socials i interpersonals. Així mateix permet conèixer aspectes relacionats amb el lleure, el consum de tabac, d’alcohol i d’altres substàncies i dades relatives a accidents i mobilitat.

A continuació podeu trobar els informes sobre les darreres enquestes realitzades i el programa de la jornada sobre la presentació del darrer estudi:

 

Fitxers relacionats