Twitter Facebook Instagram Youtube

Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona

Sabem que els interessos i les necessitats dels vianants, no són els mateixos que els dels ciclistes o els conductors de cotxes o passatgers. Per això és important que aprenguem unes conductes que ens permetin conscienciar-nos de la nostra responsabilitat en el present i en el futur.

Cal que l'educació viària arribi a tots els ciutadans, en totes les etapes de la seva vida. Tots hem d’adquirir actituds positives i responsables quan utilitzem els espais públics.

Per aquest motiu, l'any 2012 es va crear la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona (CPSEVB), des de la qual cada any es creen nous projectes encaminats a millorar i promoure la mobilitat segura i sostenible de les persones.

Actualment aquesta comissió està formada, pels agents de la Unitat d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana de Badalona, professors de diversos centres escolars de Badalona, un tècnic d'educació de l'Ajuntament, i per entitats com l'Institut Guttmann, Servei Català de Trànsit, ADEVIC, RACC, TRAM, TUSGSAL, SEM, Mossos d'Esquadra, el Centre de Recursos Pedagògics, la Xarxa de Biblioteques de Badalona, i l'associació STOP ACCIDENTES.

Totes aquestes entitats ofereixen als centres educatius que ho demanen diferents tallers, els quals estan inclosos en el Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona.

Grup de programació

Aquest grup es va formar per poder crear un nou programa d’Educació viària, on estigui integrat el conjunt de projectes i activitats que porten a terme i ofereixen la Guàrdia Urbana i altres institucions, empreses, serveis i entitats a la nostra ciutat.

Un cop feta l’anàlisi i la valoració de tota l’oferta de les entitats, es va acordar crear una graella que reunís tots els projectes i activitats i canalitzar-la d’una manera perquè resulti còmoda a tots els centres escolars.
Paral·lelament, es treballa, dins d’aquest grup de treball, la unificació de tota la programació existent, integrar-la en el mateix format i crear les programacions que siguin necessàries per garantir l’arribada de l’educació viària a tots els alumnes de la ciutat i altres col·lectius.

  Grup de l'hora del conte

  Des de la Comissió, juntament amb la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, es va crear el taller "L'Hora del Conte d'Educació Viària", en el qual professores de diversos centres educatius, expliquen diferents històries relacionades amb la mobilitat segura a les biblioteques de la ciutat.

  Grup d'entorns i camins escolars

  La ciutat i la societat, en el seu conjunt, han de crear les condicions, perquè els nens i les nenes puguin tornar a experimentar una cosa tan natural, com obrir la porta, sortir de casa i caminar a la recerca d’altres amics per anar a l’escola.

  El camí escolar ha de ser una iniciativa destinada a impulsar la recuperació de l’espai públic com espai de relació i convivència, per aquest motiu s’ha d’habilitar recorreguts segurs, punts de trobada i comerços amics.

  Hem d‘aconseguir que, a través d’aquesta iniciativa de camins escolars, els infants puguin aprendre d’una manera innovadora i participativa una mobilitat segura.

  L'any 2014 la Comissió decideix crear un grup de treball dedicat específicament als camins escolars. En aquest grup van participar persones de les entitats o departaments següents:

  -    Tècnic de via pública
  -    AAVV
  -    Professors de primària
  -    Guàrdia Urbana (Monitors E. Viària)
  -    Tècnic d’Educació
  -    Mossos d’Esquadra
  -    A.A. Comerciants
  -    Pla de Mobilitat
  -    Directors de les escoles
  -    AMPA

  En aquest mateix any es va treballar el contingut del programa marc del projecte de camins escolars, tenint en compte els projectes de les escoles interessades que aporten com a experiència al grup.

  En el curs 2015-16 es fa traspàs de tots els documents creats pel grup al Consell de Mobilitat de l’Ajuntament, per a portar a terme des d’aquest Consell els projectes dels camins escolars estudiats pel grup i presentats per diversos centres.

  Actualment tenim a Badalona tres camins escolars i seguim treballant per a crear-ne de nous:
  • El Camí Amic del Parc
  • El Camí Amic dels Romans
  • El Camí Amic de la Mediterrània

   Mobilona

   Des de 2018, se celebra anualment la diada de l'educació viària de Badalona, anomenada Mobilona. La Mobilona, ideada per la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària de Badalona, i vinculada a les activitats que desenvolupa la unitat d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana a les escoles de la ciutat, va néixer amb l'objectiu d'afavorir l'adquisició de competències i el coneixement entre els infants dels drets que tenen com a vianants, passatgers de vehicles o conductors de bicicletes. Alhora vol fer pensar en les mesures i les actituds que cal prendre i tenir per caminar o desplaçar-se en vehicle per la ciutat d'una forma segura i tranquil•la.

   Imatges relacionades