Twitter Facebook Instagram Youtube

La Guàrdia Urbana de Badalona

Qui som?

Actualment, la Guàrdia Urbana de Badalona és un cos policial format per més de 290 professionals al servei de la ciutadania.

La Guàrdia Urbana ha anat transformant la seva estructura interna per donar resposta a les diverses necessitats dels ciutadans de Badalona. Així, actualment compta amb cinc grans seccions:

 Policia comunitària, integrada pels Guàrdies de Barri, els agents de reforç de les Oficines Municipals de Districte, la Unitat de Mercats i Encants i la Unitat d’Atenció a la Comunitat.

 Policia reactiva, formada per les patrulles territorials.

 Trànsit i atestats, compost per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Atestats, Disciplina Viària i el servei de Grues.

 Investigació i inspecció, integrat per les Unitats d’informació, de Convivència, de Civisme i Comerç, i la de seguiment de bandes juvenils, a més del servei de vigilància dels edificis municipals.

 Suport Logístic, que engloba entre d’altres els serveis d’atenció i assistència judicial, citacions i suport judicial, arxiu i decomisos, oficines, i gestió de dades.

On som?

La Guàrdia Urbana de Badalona té les seves dependències centrals a la comissaria del Turó d’en Caritg, en un emplaçament idoni per cobrir les emergències que es produeixen en tot el territori de la ciutat.

Obert tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia, en aquestes dependències es troben els serveis centrals, com:

  • Atestats, unitat encarregada de la recepció de denúncies, de la instrucció de diligències penals i de la investigació dels accidents de trànsit.
  • Departament de Vehicles Abandonats
  • Departament d’Objectes Perduts
  • Unitat Territorial, integrada per les patrulles que presten servei a tot el territori
  • Unitat Ciclista
  • Unitat Omega;
  • Unitat de Policies de Barri
  • Unitat de Vigilància del Trànsit, entre d’altres.

Per millorar la resposta a la problemàtica d’inseguretat i incivisme que es dóna en certes parts del territori, i en compliment de l’objectiu de donar una resposta eficaç i adequada al ciutadà, al setembre de 2012 es va inaugurar la nova Comissaria de Sant Roc.

Situada a la plaça Camarón de la Isla, la comissaria disposa de set mòduls amb una superfície total de 120 metres quadrats, on es dóna servei durant les 24 hores del dia als veïns dels barris de la zona sud de la ciutat.

Un total de 8 agents de la Guàrdia Urbana estan destinats a aquesta nova comissaria. En cadascun dels torns hi ha 2 o 3 agents per atendre les necessitats dels ciutadans i actuar com a punt de contacte i de referència per als veïns. A més d’aquests vuit agents, en el territori continuaran desenvolupant les seves funcions la resta d’efectius destinats a aquesta zona, que són tres patrulles de guàrdies de barri, dues patrulles motoritzades i la Unitat Omega.

Durant 2014 s’implementarà la possibilitat de recepcionar denúncies a aquestes dependències, cosa que farà que els veïns pròxims a aquesta zona no hagin de desplaçar-se a la comissaria del Turó d’en Caritg.

Missió i valors

La Guàrdia Urbana de Badalona té, dins la comunitat a la qual està integrada, la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana.

Fer de la Guàrdia Urbana de Badalona una organització altament valorada per la ciutadania per la qualitat i l’eficiència dels seus serveis i un model de referència per a altres cossos de policia.

La Guàrdia Urbana de Badalona fomenta la seva acció en la professionalitat i la integritat dels seus membres, potencia les sinergies del col·lectiu per tal d’afavorir la participació i el comprimís amb la missió que li és encomanada, i ofereix una imatge de servei moderna basada en la transparència de la gestió i la proximitat a la comunitat.

Amb referència als valors enunciats, cal puntualitzat el següent:

Professionalitat, com a capacitat rellevant, entesa com el desenvolupament d’aptituds que abasten la formació i la dedicació per assolir un nivell de qualitat en la nostra tasca.

Integritat, com a conjunt de valors ètics que han de guiar els comportaments i les accions.

Imatge de servei moderna, en constant evolució, i adaptació a les necessitats de la societat amb una actitud proactiva mitjançant l’ampliació de les noves tecnologies.

Transparència, que ha d’impregnar de claredat la gestió i ha d’afavorir l’accés a la informació.

Proximitat, per afavorir el contacte amb el ciutadà i aconseguir la millor entesa i la resolució dels seus problemes.