Twitter Facebook Instagram Youtube

Substitució del Clavegueram i Reasfaltat del Carrer Sant Bru entre el carrer Seu d´Urgell i Riera Canyadó

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2018
Data projecte: de desembre 2018
Pressupost: 173.448,77 €

Fitxers relacionats