Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte reurbanització carrer Latrilla i d'en Guixeras

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de febrer 2022
Pressupost: 670.374,71 €

Fitxers relacionats