Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte per a la realització de reparacions vàries al mercat municipal Morera-Pomar

Projecte per a la realització de reparacions vàries al mercat municipal Morera-Pomar.

Exp: 2021/10579B

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2021
Data projecte: de març 2021
Pressupost: 74.992,29 €

Fitxers relacionats