Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte per a la pavimentació de part de la vorera del camí del Tanatori

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: d’abril 2019
Pressupost: 22.289,36€

Fitxers relacionats