Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte pels treballs necessaris per a la reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey

Projecte pels treballs necessaris per a la reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey.

EXP.: 2022/40318F

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de juliol 2022
Pressupost: 84.569,88 €

Fitxers relacionats