Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte executiu reforma integral de les pistes d'atletisme Paco Águila

Projecte executiu reforma integral de les pistes d'atletisme Paco Águila.

EXP.: 2023/37387Q 

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de desembre 2023
Pressupost: 4.504.093,67.-€

Fitxers relacionats