Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU-2 de la MPGM als àmbits de l'av. de Marquès de Mont-roig i de la carretera de Pomar

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de juliol 2022
Pressupost: 344.585,06 €

Fitxers relacionats