Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de la Guardia Urbana

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2021
Data projecte: de febrer 2021
Pressupost: 56.555,22 €

Fitxers relacionats