Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit a la coberta de l’escola Lola Anglada

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2020
Data projecte: de setembre 2020
Pressupost: 90.992,89 €

Fitxers relacionats