Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de reforma de la cuina i serveis annexes de l’escola Mercè Rodoreda

Projecte de reforma de la cuina i serveis annexes de l’escola Mercè Rodoreda.

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/5025e38a-9703-42c4-ba1e-647573067901/200123930

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de setembre 2022

Fitxers relacionats