Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte constructiu per a la remediació del subsol de la parcel·la 16, equipament E-10 i zona verda entre blocs del sector 1A del Pla especial del Port de Badalona (Gener 2023)

Projecte constructiu per a la remediació del subsol de la parcel·la 16, equipament E-10 i zona verda entre blocs del sector 1A del Pla especial del Port de Badalona (Gener 2023).

EXP.: 2021/36067S

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de gener 2023
Pressupost: 3.516.726,90 €

Fitxers relacionats