Twitter Facebook Instagram Youtube

Instal·lació de reixes de recollida d'aigües pluvials i embornals a diversos carrers de Badalona

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: de març 2019
Pressupost: 21.135,09 €

Fitxers relacionats