Twitter Facebook Instagram Youtube

Desconstrucció d'un edifici entre mitgeres i posterior tancament de la finca, c Onze de setembre nº 11 al barri d'Artigues

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2020
Data projecte: de març 2020
Pressupost: 57.031,21 €

Fitxers relacionats