Twitter Facebook Instagram Youtube

Concessió Aparcament Illes 15-16 (Port de Badalona)

Concessió Aparcament Illes 15-16 (Port de Badalona).

Exp: 2019/10053E

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2021
Data projecte: de gener 2021
Superfície: 3.031,30 m2
Pressupost: 1.515.765,19 €

Fitxers relacionats