Twitter Facebook Instagram Youtube

Bases tècniques per a l'adequació a la normativa vigent del recorregut d'evacuació i accessibilitat de la biblioteca de Can Casacuberta i l'espai Betúlia

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: d’octubre 2022
Pressupost: 47.465,98 €

Fitxers relacionats