Twitter Facebook Instagram Youtube

Programa de Treball i Formació- Línies Dona, Trans, MG52, PRGC i PANP

Publicació de la relació de persones seleccionades i suplents per al programa TREBALL I FORMACIÓ - 2023

En els documents adjunts podeu consultar la relació de persones seleccionades i suplents per al programa TREBALL i FORMACIÓ, subvencionat pel Servei d’ Ocupació de Catalunya, núm. exp. SOC026/22/000073, segons Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre.

Aquesta relació està ordenada alfabèticament pels cognoms. Per tal de garantir la confidencialitat de les dades apareixen les quatre xifres centrals del DNI/NIE i les tres primeres lletres del nom i cognoms.

També ho podeu consultar-ho a les Oficines de Treball del municipi.

La seva contractació laboral està supeditada a l’ aprovació i formalització definitiva de l’expedient administratiu de referència.

El Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació es posarà en contacte amb les persones seleccionades per tal de donar les indicacions d’inici de la relació laboral. En cas de renúncies de persones seleccionades, les persones suplents seran avisades per l’ ordre de prelació que apareix a la llista.

Fitxers relacionats