Twitter Facebook Instagram Youtube

Observatori de desenvolupament local de Badalona

L’Observatori de desenvolupament local de Badalona és membre de la Xarxa d’observatoris del desenvolupament econòmic local (XODEL) de la Diputació de Barcelona.

La seva missió és la de generar i recollir informació sobre l’evolució de l’ocupació i del teixit econòmic de Badalona per tal d’esdevenir una eina de coneixement per als agents que gestionen i promouen polítiques públiques destinades a impulsar el desenvolupament local.

Productes i serveis

  • Informe mensual “primeres dades” d’atur.
  • Informe mensual “El Flaix” d’atur i contractació.
  • Anàlisi de l’atur per zones de Badalona.
  • Informes anuals: Activitat econòmica; Nivell tecnològic dels serveis i de la indústria; Informe anual d’Ocupació; Anàlisi de l’evolució dels sectors econòmics de Badalona.

  • Consultes a mida.

Per sol·licitar una consulta a mida podeu fer-ho per mitjà d’un correu electrònic a: ufe@badalona.cat o al telèfon 93 460 52 00

Fitxers relacionats