Twitter Facebook Instagram Youtube

Formació i qualificació professional per a l'ocupació

Les activitats formatives que requereixen un certificat de professionalitat compleixen amb els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015