Twitter Facebook Instagram Youtube

Coneix quines tecnologies i xarxes socials et poden ajudar a difondre la teva marca personal o el teu negoci

Conèix què s’ha de tenir present per a la presència a internet en el moment actual, establir unes prioritats i un camí a seguir. Resol els dubtes sobre temes tecnològics o de xarxes socials que puguis tenir.

DATA I HORARI: 10 i 12 de desembre de 2024 de 9:30-13:30h.

OBJECTlUS:

 • Conéixer qué s'ha de tenir present per a la preséncia a internet en el moment actual.
 • Establir unes prioritats i un camí a seguir.
 • Resoldre els dubtes sobre temes tecnológics o de xarxes socials que el participant pugui tenir per poder decidir en quins temes necessita focalitzar-se i aprendre més.

PERFlL PARTlClPANTS:

Persones emprenedores que estan desenvolupant el seu projecte o que ja han iniciat l'activitat.

METODOLOGlA:

Es tracta d'una primera orientació, un recull de consells i eines. L'experiéncia és practica, tant en format presencial o com en línia.

En format presencial, els participants veuen tot el que el formador mostra pel projector (ordinador o smartphone). En format en línia, els participants veuran, a través de Zoom, el que mostren l'ordinador i l'smartphone del professor.

EXPERTS: Emili Rodríguez Miras i Meritxell Farrés Garcia

CONTlNGUTS:

Sessió 1

 1.  La importancia de la marca personal en persones emprenedores.
 2.  Transformar la marca personal al món digital.
 3. Exemples inspiradors en els quals sortir de la zona de confort i la tecnologia ho han canviat
 4. L'ús del mapa mental com a eina per fluir davant la pantalla i preparar els continguts d'un
 5. Menús més importants d'un web. Estructurar els
 6. Aparéixer a Google Maps amb un perfil d'empresa de
 7. La importancia d'incloure un blog a la nostra web per al posicionament de la
 8. Com triar continguts d'alta rellevancia per aparéixer en les millors posicions a les cerques del web?

Sessió 2

 1. Reforçar la marca personal i SEO a través de Youtube.
 2. WhatsApp Business: l'eina reina per fer comandes i contactes amb els clients.
 3. Registrar noms de domini per al web i el correu
 4. Escollir el hosting per un web perqué funcioni adequadament. 5- Sistemes tecnológics per crear un
 5. Com es modifiquen continguts en un web amb CMS? És facil? Podria fer- ho un mateix sense coneixements técnics?
 6. On convé estar? Estat actual de les xarxes socials al món i al país.
 7. Una visió per dins, com a negoci, de les xarxes més importants: Facebook, Youtube, lnstagram, Linkedin, Twitter, Pinterest i TikTok.