Twitter Facebook Instagram Youtube

20 coses que els autónoms han de saber i ningú els hi explica

Coneix els aspectes laborals i fiscals que regulen les normatives que t'afecten com a persona autònoma i descubreix aspectes que moltes vegades es desconeixen.

DATES I HORARI: 14 i 16 d'octubre de 2024 de 15:30 a 19:30h.

MODALITAT: En línia

OBJECTIUS:

  • En els últims anys estem sent receptors d'una gran quantitat de normatives que afecten a l'esfera del treball autonom. De tots els aspectes que regulen aquestes lleis, hi ha alguns que poden passar desapercebuts o que, fins i tot, poden quedar eclipsats per altres grans titulars pero que, no obstant aixo, són aspectes que si no es coneixen no poden arribar a gaudir-se o a evitar-se. Aquest taller tracta d'abordar aquestes qüestions problematiques perqué la persona autonoma estigui informada per endavant i, arribat el cas, sapiga com actuar.
  • Les persones participants trobaran resposta a dubtes que, en algun moment de l'operativa del seu dia a dia, s'han arribat a plantejar.

PERFIL PARTICIPANTS:

Persones empresaries individuals o professionals autonomes amb la seva empresa en funcionament. Qualsevol persona interessada a aprofundir en les diferents tematiques dels autonoms.

METODOLOGIA:

El taller es desenvolupara en format magistral. S'anira introduint i explicant cada tematica proposada i en finalitzar l'exposició de cadascuna d'elles s'obrira un torn de preguntes perqué les persones assistents tinguin l'oportunitat de solucionar els dubtes que els hagin sorgit o comentar alguna dada. L'exposició oral anira acompanyada d'un material escrit que se'ls anira projectant i que en finalitzar el taller sera enviat.

CONTINGUTS:

Sessió 1

1. La persona autonoma i el límit per facturar.

2. La persona autonoma i les cobertures de la quota d'autonoms.

3. La persona autonoma i els incentius.

4. La persona autonoma i la pluriactivitat.

5. La persona autonoma i les baixes.

6. La persona autonoma i la prestació de naixement i cura de menor.

7. La persona autonoma i la prestació pel cessament d'activitat.

8. La persona autonoma i la jubilació.

9. La persona autonoma i la conciliació amb la vida

10. La persona autonoma i la protecció de dades personals.

Sessió 2

1. La persona autonoma i el llindar per transformar-se en SL.

2. La persona autonoma i la contractació de familiars.

3. La persona autonoma i la contractació de col·laboradors/es.

4. La persona autonoma economicament dependent.

5. La persona autonoma i les depeses dedu'ibles.

6. La persona autonoma i les reduccions d'impostos.

7. La persona autonoma i la morositat.

8. La persona autonoma i les mesures contra el frau fiscal.

9. La persona autonoma i el punt d'equilibri.

10. La persona autonoma i la prevenció de riscos laborals (PRL).