Twitter Facebook Instagram Youtube

Una de les principals tasques de la Unitat de Foment Empresarial és el recolzament a la creació d’empreses i a l’alta d’autònoms. Aquest servei s’ofereix des de diferents vessants i l’eix vertebrador és l’assessorament individual en els diferents àmbits de creació i gestió d’empreses. També acompanyem els emprenedors en la confecció del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per preveure tots els factors que intervenen tant en el procés de constitució com en la fase de posada en marxa. Un altre punt important és el suport i l’acompanyament per a l’obtenció del finançament i ajudes disponibles.

Per demanar assessorament o qualsevol informació relacionada amb la Unitat de Foment Empresarial podeu fer-ho al correu: ufe@badalona.cat o al telèfon: 93 460 52 00.