Twitter Facebook Instagram Youtube

Previsió treballs de jardineria 2024 - 2023

L'Àrea de Medi Ambient us informa dels treballs de manteniment integral a l'arbrat de la ciutat referent a l'esporga, tractaments fitosanitaris i manteniment d'escocells.

S'adreça també a les persones que pateixen la sensibilitat química múltiple (SQM) per tal que previ a la realització de tractaments fitosanitaris puguin estar informades.

També es pot demanar informació sobre aquests treballs enviant un correu electrònic a la següent adreça electrònica: verd_urba@badalona.cat

Clicant a la imatge s'obre pàgina web de l'AMB:

"Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans"

Fitxers relacionats