Twitter Facebook Instagram Youtube

Espècies d'arbres i localització

Com s'ha dit amb anterioritat, de les 85 espècies d'arbres i palmàcies plantades a Badalona, els que més abunden són els plàtans (Platanus hipanica), amb 6.280 exemplars, troanes (Ligustrum japonicum), amb 1.331 exemplars, pollancres (Populus sp.), amb 2.221 exemplars, negundos (Acer negundo), amb 815 exemplars, i oms (Ulmus pumila), amb 1.737 exemplars. En menys quantitat a la ciutat trobem pereres (Pyrus calleryana), amb 105 exemplars, alzines (Quercus ilex), amb 106 exemplars, tarongers (Citrus aurantium ), amb 120 exemplars, i xicrandes (Jacaranda mimosifolia), amb 80 exemplars.

Fitxers relacionats