Twitter Facebook Instagram Youtube

Parc dissenyat amb finalitats multidisciplinars, inaugurat el 1985 i de mida mitjana (1,8 ha). Es tracta d’un parc urbà d’ús veïnal que es troba ubicat dintre d’un sector d’habitatges d’alta densitat, entre l’avinguda del Doctor Bassols, el carrer Àsia, el carrer de Joan Valera i l’avinguda d’Àfrica.

De vegetació senzilla, és un parc aterrassat, amb vegetació bàsicament arbòria i arbustiva. Hi trobem pins, pollancres, sòfores, alzines i xipressos. A tocar amb el carrer Àsia, trobem un passeig pavimentat amb plàtans i palmeres. Els camins són de sauló i disposa d’un amfiteatre que permet acollir festes populars, mítings i celebracions de caire lúdic.

Fitxers relacionats