Twitter Facebook Instagram Youtube

Les pinedes, brolles i garrigues

Des de fa molts anys, els boscos que corresponen a l'àrea de Badalona han estat molt explotats per l'home. En el seu lloc hi trobem prats secs, brolles i màquies que ocupen extensions considerables, especialment als solells, on les formacions arbòries estan representades per pinedes més o menys esclarissades. Moltes d'aquestes pinedes tenen un estat arbustiu format per màquies als llocs més ombrívols o per brolles als llocs més oberts i a les clarianes del bosc.

En aquests ambients hi trobem el conill (Oryctolagus cuniculus) i la llebre europea (Lepus europaeus), actualment molt rara. També hi és freqüent el talpó roig (Cletrhionomys glareolus), així com la guineu (Vulpes vulpes), el gat mesquer (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina).

Imatges relacionades