Twitter Facebook Instagram Youtube

És un bosc dens i atapeït en el qual l’alzina és l’arbre més freqüent. Les condicions d’ombra que hi ha dins d’aquest bosc fan que s’hi desenvolupi un gran nombre d’espècies diferents: marfull, arboç, aladern, fals aladern, xuclamel, englantina, esparreguera, galzeran i moltes altres.

A la Serralada de Marina, els alzinars es troben als llocs més protegits i arrecerats, com ara els fondals i l’obaga ja que gran part de l’àrea que havia estat ocupada per alzinars avui és coberta per altres formacions vegetals de substitució, com ara les pinedes.

En aquesta comunitat hi trobarem espècies forestals com ara el gat mesquer (Genetta geneta), el porc senglar (Sus scrofa), la fagina (Martes foina), el ratolí de bosc (Apodemus silvaticus) i la rata cellarda (Elyomis quercinus). Igualment hi són presents animals que busquen l’aliment en diversos ambients en funció de la disponibilitat.

Imatges relacionades