Twitter Facebook Instagram Youtube

Espai de 150 m2, creat per un grup d’alumnes de Batxillerat de l’INS Pompeu Fabra el curs 2004-05. En aquest jardí actualment s’hi mantenen diverses espècies vegetals autòctones i de jardineria, atractives per les papallones i les seves erugues. L’objectiu del jardí es preservar la biodiversitat dels insectes.

Hi ha també una taula amb bancs de fusta, una petita bassa i un plafó informatiu de les espècies de papallones més freqüents a la zona.