Twitter Facebook Instagram Youtube

El soroll es perfila com un dels grans problemes ambientals de la ciutat. El trànsit és el focus principal de soroll; per tant, la disminució de la contaminació acústica passa per avançar envers una mobilitat més sostenible, a més d’adoptar mesures pal·liatives, com ara posar asfalts sonoreductors.

La nova ordenança reguladora de sorolls i vibracions, aprovada definitivament pel Ple Municipal el 29 de novembre de 2011, va entrar en vigor el 4 de gener de 2012, després de la seva publicació al BOPB del dia 27 de desembre de 2011. Com a part d’aquesta ordenança es va aprovar també el mapa de capacitat acústica, on s’estableixen els objectius de qualitat acústica de cadascun dels carrers de Badalona.

Des del punt de vista administratiu, Badalona forma part de l’aglomeració Barcelonès II, junt amb Santa Coloma de Gramanet. En aquest apartat podeu descarregar-vos en PDF els mapes de la situació acústica existent de l’aglomeració Barcelonès II.

Fitxers relacionats