Twitter Facebook Instagram Youtube

El 28 d’octubre del 2003 Badalona va aprovar l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Badalona. L’objectiu d’aquesta ordenança és regular, en el marc de la competència municipal de protecció del medi ambient, l’obligatorietat d’incorporar sistemes de captació d’energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta i l’escalfament de piscines als edificis, noves construccions i rehabilitacions en grau mitjà o alt.

Gràcies a l’aplicació d’aquesta ordenança la superfície de captadors solars destinats a la generació d’aigua calenta en noves edificacions i rehabilitacions de Badalona ha anat augmentant any rere any. A la gràfica següent podeu veure aquesta evolució:

Fitxers relacionats