Twitter Facebook Instagram Youtube

Gossos potencialment perillosos

Les persones posseïdores o propietàries d’un gos d’una de les races considerades potencialment perilloses han de sol·licitar a l’Ajuntament, la Llicència Municipal per a la tinença i Passeig de Gossos de Races Potencialment Perilloses.

Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc anys.

L’animal, prèviament, haurà d’estar identificat i registrat en el Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona. En el cas que no ho estigui, el cens de l’animal es podrà fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència.

Quins gossos són potencialment perillosos?

Akita Inu

American Bully

Buyllmastiff

Doberman

Doc Argentí

Dog de Bordeus

Fila Brasiler

Mastí Napolita

Pit Bull Terrier

Presa Canari

Rottweiler

Staffordshire Bull Terrier

Terrier Staffordshire American

Tosa Inu

Drets
Foto de Rodrigo Hanna a Pexels