Twitter Facebook Instagram Youtube

Colònies de gats

Colònies de gats

A Badalona, com a la majoria de municipis, és habitual trobar gats domèstics abandonats o bé de descendència salvatge en el carrer.

Els gats es reprodueixen amb molta facilitat i si no es controlen poden patir un estat sanitari i nutricional deficient. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Badalona, amb la col·laboració de diferents entitats protectores d’animals i voluntariat gestiona i porta a terme el Programa Gats de Carrer, que consisteix en la gestió de diferents colònies de gats.

Les colònies són espais en els quals conviuen gats esterilitzats que són alimentats amb pinso sec.  L’Ajuntament porta a terme un control de les colònies de gats al carrer per controlar el nombre i l’estat dels animals.

Actualment participen en la gestió de les colònies de gats una trentena de persones voluntàries, que reben un carnet acreditatiu per a l’exercici d’aquesta funció.

Alguns dels objectius del programa són:

  • Procurar el benestar animal dels gats de carrer.
  • Evitar el creixement incontrolat del nombre de gats que viuen fora de l’àmbit domèstic

 El mètode utilitzat de control de la proliferació dels felins és l’anomenat CER (captura, esterilització i retorn) que ha demostrat la seva eficàcia a ciutats d’arreu el món.