Twitter Facebook Instagram Youtube

El Centre d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord (CAACBN) és un servei de l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El titular del servei és l’Ajuntament de Badalona.

El Centre d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord està gestionat per la Fundació per a la Defensa dels Animals i la Natura (Fundació DAINA). La Fundació va ser creada l’any 2010 i té com objectius:

  • Oferir més eines per protegir els animals
  • Demostrar que els animals tenen dret a tenir el seu lloc a la societat
  • Evidenciar que una gestió proteccionista de l’abandonament i el maltractament és possible
  • Treballar per un futur més just i més honest amb els animals i la natura on quedin al marge l’abandonament, el maltractament i l’explotació dels animals.

La Fundació DAINA treballa per trobar una família per cada animal abandonat o perdut que arriba al centre. Per aconseguir unir als animals amb la família més adient:

  • Es valoren els perfils dels animals dels centres i s’elaboren descripcions fiables que facilitin adopcions apropiades i definitives.
  • Es valoren els perfils dels adoptants idonis per a cada animal i es fa una selecció dels candidats més òptims
  • S’elaboren campanyes específiques d’adopció per facilitar la sortida dels animals que ho tenen més difícil.
  • Es dona suport post-adopció per garantir una bona adaptació de l’animal adoptat a la seva nova llar.