Twitter Facebook Instagram Youtube

Suspensió de llicències

Número d’expedient: 3-SLL1-16

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 724

Aprovació : El Ple de l’ajuntament de data 26 de gener de 2016

Publicació BOPB: del dia 28 de gener de 2016

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 29 de gener de 2016

Documentació:

Fitxers relacionats

Fitxers relacionats

Fitxers relacionats