Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.4. Obres necessàries per la instal·lació d’ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles.

Sol·licitud de llicència d'obres menors necessàries per a la instal·lació d'ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles.

Tràmit Seu electrònica : Obres menors per la instal·lació d'ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles (seu.badalona.cat)