Twitter Facebook Instagram Youtube

O/W 1.2. Obres que afectin o modifiquin parcialment l’estructura de l’edifici.

Sol·licitud de llicència d'obres menors que afecten o modifiquen parcialment l'estructura de l'edifici.

Tràmit Seu electrònica : Obres menors que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de l'edifici (badalona.cat)