Twitter Facebook Instagram Youtube

M 6. Legalització d’obres executades sense llicència.

Sol·licitud de llicència de legalització d'obres realitzades sense la llicència corresponent.