Twitter Facebook Instagram Youtube

M 4. Canvi d’ús amb obres subjectes a llicència.

Canvi d’ús amb obres subjectes a llicència.

Sol·licitud de llicència de canvi d'ús (s'inclouen tots els usos) dels edificis i les instal·lacions amb obres subjectes a llicència (obres de reforma de construccions que n'alterin la volumetria, augmentin l'edificabilitat i/o el nombre d'entitats o que estiguin incloses a l'annex 1 de l'Ordenança municipal d'obres menors de Badalona).

Tràmit Seu electrònica : Canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions amb obres subjectes a llicència (seu.badalona.cat)