Twitter Facebook Instagram Youtube

Espectacles públics i activitats recreatives

Aquestes activitats estan subjectes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, que estableix el règim jurídic dels espectacles públics, les activitats recreatives, i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.