Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Segons l'article 51 de la Llei 20/2019, estan sotmeses al règim de comunicació ambiental, les activitats compreses en l'annex III.

'1. L'exercici de les activitats compreses en l'annex III resta sotmès a comunicació de la persona o l'empresa titulars.
2. La comunicació presentada a l'ajuntament, amb la documentació que estableix aquesta llei i el desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d'intervenció ambiental d'aquestes activitats.'

Tràmit Seu electrònica : Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (seu.badalona.cat)