Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona i... Acció!

Badalona i... Acció!

El projecte «Badalona i... acció!» és la proposta d’activitats d’estiu per a joves d’edats compreses entre els 13 i 18 anys, que s’organitza des del Departament de Joventut.

Amb l’objectiu de promoure el gaudiment d’un lleure participatiu i profitós durant els mesos d’estiu, aquest projecte pretén posar a l'abast dels joves una oferta d'activitats atractiva i àmplia i, alhora, dotada d'una vessant formativa destinada a facilitar la seva autonomia i a establir itineraris en tots els àmbits que configuren el seu projecte de vida.

En aquesta línia, les activitats proposades, no responen a un objectiu merament consumista, sinó que estan plantejades per a despertar interessos acadèmics i professionals i per a suscitar inquietuds socials. Així, mitjançant aquest projecte, els joves participants tindran accés a "tastar" diferents disciplines i familiaritzar-se amb algunes tècniques d'actualitat en diferents àmbits, les quals els proporcionaran una sèrie d'aprenentatges que després puguin aplicar de manera fàcil a la seva vida diària, acadèmica i laboralment parlant.

«Badalona i... acció!» es concreta amb tot un ventall d’activitats, algunes amb una continuïtat de fins a 8 sessions i altres d’una sola sessió única, de diferents temàtiques (esportives, nàutiques, de cultura urbana, de comunicació audiovisual, mediambientals i de participació ciutadana).