Twitter Facebook Instagram Youtube

Polítiques d'Igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, amb els vots favorables de tots els grups municipals, en la sessió ordinària celebrada el dilluns 30 de juny el Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2014-2017 com a instrument principal d’aplicació de les polítiques públiques de gènere a Badalona. El Pla defineix el conjunt d’objectius i línies estratègiques per incidir en les diferents dimensions de desigualtat i, per tant, responsabilitzar les diferents àrees de l’Ajuntament de Badalona per aconseguir-ho.

El Pla també estableix la priorització d’accions que serviran de guia per unificar el conjunt d’activitats per transformar i generar canvis en relació als rols de gènere. Incorpora així un Pla d’Accions a desenvolupar calendaritzades, amb les activitats que cal impulsar i els departaments municipals implicats en cadascuna d’elles. Es descriu un procés esglaonat i continuat en el temps, de manera que les polítiques d’igualtat es consolidin, i els resultats positius per la igualtat efectiva s’assoleixin progressivament.

Tot això ha de comportar una major eficàcia i aprofitament dels recursos municipals i la interrelació entre territori, població i serveis per tal d’incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat. L’elaboració d’aquest Pla s’ha fet a partir d’una diagnosi i actualització de les dades demogràfiques i altres ítems, i s’han incorporat també nous aspectes previstos en la legislatura actual. S’ha sotmès a les aportacions dels diferents grups municipals per tal d’incloure aspectes i matisacions que han quedat recollides en el document final.