Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIQ+-fòbiques

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL «Badalona lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques» El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2023, ha aprovat una declaració institucional per a posicionar-se com a municipi lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Badalona s'ha convertit en una ciutat Lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Mitjançant la declaració, Badalona s'ha posicionat obertament i clarament en contra de totes les formes de violències masclistes. Aquesta Declaració es manifestarà a l’espai públic mitjançant cartells identificadors amb la frase: «Badalona lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques». Els cartells s’ubicaran en llocs clarament visibles a l’entrada i sortida del municipi i en llocs que tinguin especial consideració per a la ciutadania.